Integritetspolicy

Google Analytics & Cookies

Vi använder Google Analytics som statistikprogram och har godkänt deras integritetspolicy vad gäller både insamling av data samt användande av cookies (små filer i din dator som används för spårning). När du använder vår hemsida måste du även godkänna detta. Läs gärna Google integritetspolicy för mer information.

Utöver Google Analytics har vi inget aktivt användande av cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in via formulär och varför vi samlar in dem

Vi samlar inte in uppgifter om dig via vår hemsida såvida du som besökare inte aktivt genomför en beställning via vår webbutik. Vi använder oss av WooCommerce och Klarna som betalningsagent och samlar då in alla uppgifter som kan tänkas komma att behövas för att framgångsrikt kunna fullfölja och leverera den beställning som är gjord. Sådana uppgifter är vanligtvis namn, adress och så vidare. Vi har inget intresse att dela dessa uppgifter med tredje part såvida du inte vill det i samband med att du nyttjar våra tjänster. Hur Klarna Bank AB (publ) handhar och skyddar kunders personliga data kan du läsa mer om här.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte din data med någon tredje part (insamlat via formulär).

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge vi har en kommunikation med dig. Dina uppgifter kan komma att finnas kvar i vår e-postklient på obestämd tid, men kan raderas om du uttryckligen begär detta.